Sweden

Afrosvenskarnas riksorganisation
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

ASR

Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF). Bildandet av ASR utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige. År 2018 omorganiserades Afrosvenskarnas riksförbund till en nationell organisation istället för ett förbund bestående av olika lokalavdelningar. Då bytte vi namn till Afrosvenskarnas riksorganisation.

VÅR VERKSAMHET

Sedan bildandet har ASR utvecklats till den ledande rösten i samhället som representerar svenskar med bakgrund i Afrika och den afrikanska diasporan. Vi är rikstäckande och har verksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Vi är en drivande kraft i kampen mot rasism som afrofobi och islamofobi och är en rådgivare till staten och till kommuner. Vi är också en organisation som växer genom en tillströmning av framförallt unga och handlingskraftiga människor som vill se förändring.

OM VÅRT ANTIRASISTISKA ARBETE OCH DEFINITIONEN AV AFROSVENSK

Våra erfarenheter visar oss att de maktstrukturer som råder idag leder till negativa socioekonomiska utfall för personer med afrikanskt ursprung oavsett var de befinner sig i världen. Det här bekräftas av massvis av forskning och kallas då ofta strukturell rasism.

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X och Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.

Organization Website Address
Address
Solidaritetshuset – Tegelviksbacken 40
116 41 Stockholm 116 41
Business Address
Solidaritetshuset – Tegelviksbacken 40
116 41 Stockholm
Kulturf?reningen Maisha
Organization Name
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

The Maisha initiative was launched in 2007 with the aim to make visible the contributions of women and role models within the African diaspora in Sweden. The association presents cultural events; seminars, workshops and promotion of cultural exchange between the African continent and Sweden. The major event since 2008 has been the Maisha gala, African Diaspora Awards.

Kf Maisha skapar m?ten och arrangerar evenemang. Vi vill bidra till att berika bilden av Afrika och den afrikanska diasporan genom kultur.

?r 2008 h?lls den f?rsta Maishagalan med syftet att uppm?rksamma de som gjort betydande g?rningar kopplade till den afrikanska kontinenten. Syftet var att berika och nyansera mediebilden av Afrika, synligg?ra kvinnor samt lyfta fram f?rebilder inte minst dagens unga. Projektet utmynnade i bildandet av kulturf?reningen Maisha, ett namn som betyder ?liv? p? swahili. F?reningen verkar f?r att skapa fler tillf?llen till m?ten mellan m?nniskor ? f?r vad vore livet utan kultur och m?ten?

Om kulturf?reningen MAISHA
I och med att Kulturf?reningen Maisha bildades breddades verksamheten:
Maishagalan ?r ett ?rligt ?terkommande evenemang d?r flera priser delas ut bland andra i f?ljande kategorier: ?rets inspirat?r, ?rets entrepren?r, ?rets artist, ?rets nykomling och ?rets Diaspora pris. Utm?rkelserna Maishas Hederspris, Hedersomn?mnande samt Pionj?rpris har tidigare delats ut.
Stolt! d?r vi lyfter fram oetablerade unga kulturut?vare och skapar ett forum f?r kultur och dialog. Stolt! h?lls f?r f?rsta g?ngen 2009.

Global Education d?r ambitionen ?r att bidra till en h?llbar samh?llsutveckling.
Kulturprogram med seminarier d?r fokus ?r att uppm?rksamma personer som verkar i den afrikanska diasporans tecken.

Vi samverkar med andra f?reningar och skapar en plattform f?r bildandet av nya n?tverk, d?r m?tet mellan det svenska och afrikanska ?r en del.
Plusgiro: 69 59 31-6 f?r dig som vill st?dja oss med valfritt belopp eller genom att bli medlem.

Bli st?dmedlem! Avgiften f?r medlemskap ?r f?r n?rvarande 100kr/per ?r.

Som medlem f?r du:
Maisha nyhetsbrev flera g?nger per ?r
M?jlighet att delta i olika aktiviteter
Rabatt p? events, seminarier och andra evenemang som vi arrangerar.

Organization Tags
Address
Stockholm, Sweden
Business Address
Stockholm, Sweden
M?ngkulturellt centrum
Organization Name
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

The Multicultural Centre is a municipal foundation that is engaged in research, education and cultural activities. The ambitions and goals of the center is to study and promote a society where diversity is reflected in Sweden?s national self-image and where migration is a natural part of the Swedish cultural heritage.

We welcome visitors to our exhibitions, special library, cultural educational workshop for children and caf? and restaurant called ?Tavernan?. The Multicultural Centre also has a publishing house.

Our research profile is multidisciplinary with an emphasis on an ethnographic approach. Our aim is to be a forum and a meeting place for research and artistic expressions focusing on migration as well as on social and cultural diversities of various kinds.

We develop and disseminate knowledge about social and cultural factors that facilitate the creation of a sustainable society.

The Multicultural Centre?s exhibitions offer a forum that enables people from different backgrounds and to meet, exchange ideas in open and inclusive climate. We use various forms of artistic expressions, weather its within art, culture or science; the goal is to enable our visitors to touch on topics in our daily life from different aspects.

Our programs and activities are held in partnership with other, for example associations, networks and NGOs. Our open programs and events are usually on Thursday evenings or Sundays.

Exhibitions at the Multicultural Centre aims to explore the different realities in Sweden and the Swedish self-image and identity.

Multicultural Centre through a historical glance

The Multicultural Centre is a foundation located in and owned by the municipality of Botkyrka (located in the southern part of Stockholm County) which was founded in 1987. The decision was based on a cultural and historical commitment and conviction that contemporary immigration to Sweden is equally as important as the historical emigration from Sweden. The desire is to actively promote a favorable social climate and to increase the knowledge about the new conditions for Swedish society and Swedish institutions that follow in the wake of migration and globalization in the form of research, documentation and exhibits and archives. Botkyrka can in this regard be compared to a seismograph which detects changes in a society that subsequently becomes relevant later on on a national level. The issue of cultural diversity, which in the 1980?s was relatively centered to Botkyrka and other metropolitan areas, is today issues relating to the whole of Sweden.

The Multicultural Centre?s basic subsidies come from the municipality of Botkyrka, the Stockholm County Council (Culture and Education) and the Swedish Arts Council. Our own revenues come from education and research, property rentals for conferences, our museum shop, our caf? and restaurant operations and our publishing house. In addition there is an educational and research unit and there are collaborative projects with for example Botkyrkabyggen, ?Omr?desgruppen? in Fittja, the Nordic Museum, the Historical Museum and S?dert?rn University.

Organization Website Address
Organization Phone Number
+32 08-120 259 00
Address
V?rdshusv?gen 7
Fittja 147 85
RISK
Organization Name
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

RISK ??Riksf?reningen stoppa kvinnlig k?nsstympning?arbetar f?r att motarbeta kvinnlig k?nsstympning, KKS.

RISK ?r en ideell organisation som ?r politiskt och religi?st neutral.?RISK har en?styrelse?med 9?medlemmar fr?n olika l?nder i Afrika liksom fr?n Sverige.

Flickors och kvinnors l?ga status ?r ett grundl?ggande problem. D?rf?r driver RISK sitt arbete med information om de h?lsoproblem k?nsstympningen medf?r samtidigt som vi informerar om kvinnors och barns r?ttigheter enligt FN:s konventioner.

Sverige har haft en lag emot omsk?relsen sedan 1982. 1999 sk?rptes straffsatserna och ingreppet kallas k?nsstympning. Numera kan man ocks? straffa den som l?ter g?ra ingreppet i ett annat land, oavsett hur det landets lagstiftning ser ut. Lagen har ?nnu aldrig lett till att n?gon straffats i Sverige.

RISK utbildar informat?rer som arbetar i invandrart?ta f?rorter f?r att sprida information p? det egna spr?ket. De arbetar inom familjecentraler, ?ppna f?rskolor, m?dra- och barnav?rdscentraler liksom via sina egna f?reningar. Inom RISK genomf?rs ?vers?ttningar av informationsmaterial till olika afrikanska spr?k. RISK har?lokala grupper?runt om i landet, G?teborg, Karlstad, Nyk?ping, Stockholm, Uppsala, Ume? och V?xj?.

RISK deltar i ett nationellt ?vergripande arbete kring den kvinnliga k?nsstympningen bl.a. genom ett n?tverk som vi tagit initiativ till. RISK deltar i m?ten och konferenser inom landet som har med k?nsstympning och angr?nsande ?mnen och organiserar ocks? egna seminarier, ibland i samarbete med andra organisationer. Press och media bevakar denna fr?ga och har ofta artiklar i ?mnet. Ett ?kande antal elever i olika utbildningar g?r uppsatser och specialarbeten om KKS och RISK hj?lper till med information.

RISKs stadgar?(PDF-dokument)

Organization Website Address