Lund

RISK
Organization Name
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

RISK ??Riksf?reningen stoppa kvinnlig k?nsstympning?arbetar f?r att motarbeta kvinnlig k?nsstympning, KKS.

RISK ?r en ideell organisation som ?r politiskt och religi?st neutral.?RISK har en?styrelse?med 9?medlemmar fr?n olika l?nder i Afrika liksom fr?n Sverige.

Flickors och kvinnors l?ga status ?r ett grundl?ggande problem. D?rf?r driver RISK sitt arbete med information om de h?lsoproblem k?nsstympningen medf?r samtidigt som vi informerar om kvinnors och barns r?ttigheter enligt FN:s konventioner.

Sverige har haft en lag emot omsk?relsen sedan 1982. 1999 sk?rptes straffsatserna och ingreppet kallas k?nsstympning. Numera kan man ocks? straffa den som l?ter g?ra ingreppet i ett annat land, oavsett hur det landets lagstiftning ser ut. Lagen har ?nnu aldrig lett till att n?gon straffats i Sverige.

RISK utbildar informat?rer som arbetar i invandrart?ta f?rorter f?r att sprida information p? det egna spr?ket. De arbetar inom familjecentraler, ?ppna f?rskolor, m?dra- och barnav?rdscentraler liksom via sina egna f?reningar. Inom RISK genomf?rs ?vers?ttningar av informationsmaterial till olika afrikanska spr?k. RISK har?lokala grupper?runt om i landet, G?teborg, Karlstad, Nyk?ping, Stockholm, Uppsala, Ume? och V?xj?.

RISK deltar i ett nationellt ?vergripande arbete kring den kvinnliga k?nsstympningen bl.a. genom ett n?tverk som vi tagit initiativ till. RISK deltar i m?ten och konferenser inom landet som har med k?nsstympning och angr?nsande ?mnen och organiserar ocks? egna seminarier, ibland i samarbete med andra organisationer. Press och media bevakar denna fr?ga och har ofta artiklar i ?mnet. Ett ?kande antal elever i olika utbildningar g?r uppsatser och specialarbeten om KKS och RISK hj?lper till med information.

RISKs stadgar?(PDF-dokument)

Organization Website Address