racism

Afrosvenskarnas riksorganisation
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

ASR

Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF). Bildandet av ASR utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige. År 2018 omorganiserades Afrosvenskarnas riksförbund till en nationell organisation istället för ett förbund bestående av olika lokalavdelningar. Då bytte vi namn till Afrosvenskarnas riksorganisation.

VÅR VERKSAMHET

Sedan bildandet har ASR utvecklats till den ledande rösten i samhället som representerar svenskar med bakgrund i Afrika och den afrikanska diasporan. Vi är rikstäckande och har verksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Vi är en drivande kraft i kampen mot rasism som afrofobi och islamofobi och är en rådgivare till staten och till kommuner. Vi är också en organisation som växer genom en tillströmning av framförallt unga och handlingskraftiga människor som vill se förändring.

OM VÅRT ANTIRASISTISKA ARBETE OCH DEFINITIONEN AV AFROSVENSK

Våra erfarenheter visar oss att de maktstrukturer som råder idag leder till negativa socioekonomiska utfall för personer med afrikanskt ursprung oavsett var de befinner sig i världen. Det här bekräftas av massvis av forskning och kallas då ofta strukturell rasism.

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X och Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.

Organization Website Address
Address
Solidaritetshuset – Tegelviksbacken 40
116 41 Stockholm 116 41
Business Address
Solidaritetshuset – Tegelviksbacken 40
116 41 Stockholm
European Network Against Racism
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

ENAR is the only pan-European anti-racism network that combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racism actors in Europe. The organisation was set up in 1998 by grassroots activists on a mission to achieve legal changes at European level and make decisive progress towards racial equality in all EU Member States. Since then, ENAR has grown and achieved a great deal.

Organization Website Address
Organization Phone Number
+ 32 (0)2 229 35 70
Organization Fax
+ 32 (0)2 229 35 75
Organization Tags
Address
67 Rue Ducale, 5th Floor
Brussels B-1000
Business Address
67 Rue Ducale, 5th Floor
Brussels