Afrosvenskarnas Forum f?r R?ttvisa

Afrosvenskarnas Forum f?r R?ttvisa
Organization Area(s) of Expertise
Long Organization Description

The Pan African Movement for Justice (PAMJ) is a civil society and non-governmental organization with the aim of creating socio-economic and political equity for people of African descent. This is partly done by:
a) Challenging the negative representations of all People of African Descent (PAD) and Black Europeans (BE) in general and Afro-Swedes (AS) residing in Sweden in particular across all forms of media, institutions and the community at large.
b) Building opinion by formulating positive and alternative narratives and debunking myths on PAD, BE and AS both at national and international level.
c) Empowering PAD, BE and AS through education and representation in public and private spaces.
d) Influencing politics and policy at local, national and international level with the main objective of creating equal access to education, justice, housing, health services and socio-economic and political conditions.
Afrosvenskarnas Forum f?r R?ttvisa (AFR), har som m?ls?ttning att bli en ledande nationell och internationell akt?r som med kompetens och trov?rdighet driver fr?gor som ber?r arbete mot rasism, diskriminering och mer specifikt afrofobi.
AFR:s k?rnomr?den ?r:

P?verkans- och opinionsarbete

Kunskapsinh?mtning

Kunskapsf?rmedling, forskning och spridning av kunskap

Bildandet av n?tverk och partnerskap f?r att ena och mobilisera kring antirasism, islamofobi, antisemitism, hbtq-fr?gor, antiziganism och afrofobi

Samverkan inom EU och internationellt kring m?nskliga r?ttigheter och asylfr?gor

Address
Porslinsgatan 3
Malm? 211 32
Business Address
Porslinsgatan 3
Malm?