Sweden

Sort By: Organization NamePostal Code
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Porslinsgatan 3
Malmö 211 32

The Pan African Movement for Justice (PAMJ) is a civil society and non-governmental organization with the aim of creating socio-economic and political equity for people of African descent. This is partly done by:
a) Challenging the negative representations of all People of African Descent (PAD) and Black Europeans (BE) in general and Afro-Swedes (AS) residing in Sweden in particular across all forms of media, institutions and the community at large.
b) Building opinion by formulating positive and alternative narratives and debunking myths on PAD, BE and AS both at national and international level.
c) Empowering PAD, BE and AS through education and representation in public and private spaces.
d) Influencing politics and policy at local, national and international level with the main objective of creating equal access to education, justice, housing, health services and socio-economic and political conditions.
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), har som målsättning att bli en ledande nationell och internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och mer specifikt afrofobi.
AFR:s kärnområden är:

Påverkans- och opinionsarbete

Kunskapsinhämtning

Kunskapsförmedling, forskning och spridning av kunskap

Bildandet av nätverk och partnerskap för att ena och mobilisera kring antirasism, islamofobi, antisemitism, hbtq-frågor, antiziganism och afrofobi

Samverkan inom EU och internationellt kring mänskliga rättigheter och asylfrågor

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Porslinsgatan 3
Malmö
Kulturföreningen Maisha
Stockholm, Sweden
,

The Maisha initiative was launched in 2007 with the aim to make visible the contributions of women and role models within the African diaspora in Sweden. The association presents cultural events; seminars, workshops and promotion of cultural exchange between the African continent and Sweden. The major event since 2008 has been the Maisha gala, African Diaspora Awards.

Kf Maisha skapar möten och arrangerar evenemang. Vi vill bidra till att berika bilden av Afrika och den afrikanska diasporan genom kultur.

År 2008 hölls den första Maishagalan med syftet att uppmärksamma de som gjort betydande gärningar kopplade till den afrikanska kontinenten. Syftet var att berika och nyansera mediebilden av Afrika, synliggöra kvinnor samt lyfta fram förebilder inte minst dagens unga. Projektet utmynnade i bildandet av kulturföreningen Maisha, ett namn som betyder ”liv” på swahili. Föreningen verkar för att skapa fler tillfällen till möten mellan människor – för vad vore livet utan kultur och möten?

Om kulturföreningen MAISHA
I och med att Kulturföreningen Maisha bildades breddades verksamheten:
Maishagalan är ett årligt återkommande evenemang där flera priser delas ut bland andra i följande kategorier: Årets inspiratör, Årets entreprenör, Årets artist, Årets nykomling och Årets Diaspora pris. Utmärkelserna Maishas Hederspris, Hedersomnämnande samt Pionjärpris har tidigare delats ut.
Stolt! där vi lyfter fram oetablerade unga kulturutövare och skapar ett forum för kultur och dialog. Stolt! hölls för första gången 2009.

Global Education där ambitionen är att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Kulturprogram med seminarier där fokus är att uppmärksamma personer som verkar i den afrikanska diasporans tecken.

Vi samverkar med andra föreningar och skapar en plattform för bildandet av nya nätverk, där mötet mellan det svenska och afrikanska är en del.
Plusgiro: 69 59 31-6 för dig som vill stödja oss med valfritt belopp eller genom att bli medlem.

Bli stödmedlem! Avgiften för medlemskap är för närvarande 100kr/per år.

Som medlem får du:
Maisha nyhetsbrev flera gånger per år
Möjlighet att delta i olika aktiviteter
Rabatt på events, seminarier och andra evenemang som vi arrangerar.

Maishagalan African Diaspora Awards in Sweden
, ,
Stockholm, Sweden
Mångkulturellt centrum
Värdshusvägen 7
Fittja 147 85

The Multicultural Centre is a municipal foundation that is engaged in research, education and cultural activities. The ambitions and goals of the center is to study and promote a society where diversity is reflected in Sweden’s national self-image and where migration is a natural part of the Swedish cultural heritage.

We welcome visitors to our exhibitions, special library, cultural educational workshop for children and café and restaurant called “Tavernan”. The Multicultural Centre also has a publishing house.

Our research profile is multidisciplinary with an emphasis on an ethnographic approach. Our aim is to be a forum and a meeting place for research and artistic expressions focusing on migration as well as on social and cultural diversities of various kinds.

We develop and disseminate knowledge about social and cultural factors that facilitate the creation of a sustainable society.

The Multicultural Centre’s exhibitions offer a forum that enables people from different backgrounds and to meet, exchange ideas in open and inclusive climate. We use various forms of artistic expressions, weather its within art, culture or science; the goal is to enable our visitors to touch on topics in our daily life from different aspects.

Our programs and activities are held in partnership with other, for example associations, networks and NGOs. Our open programs and events are usually on Thursday evenings or Sundays.

Exhibitions at the Multicultural Centre aims to explore the different realities in Sweden and the Swedish self-image and identity.

Multicultural Centre through a historical glance

The Multicultural Centre is a foundation located in and owned by the municipality of Botkyrka (located in the southern part of Stockholm County) which was founded in 1987. The decision was based on a cultural and historical commitment and conviction that contemporary immigration to Sweden is equally as important as the historical emigration from Sweden. The desire is to actively promote a favorable social climate and to increase the knowledge about the new conditions for Swedish society and Swedish institutions that follow in the wake of migration and globalization in the form of research, documentation and exhibits and archives. Botkyrka can in this regard be compared to a seismograph which detects changes in a society that subsequently becomes relevant later on on a national level. The issue of cultural diversity, which in the 1980’s was relatively centered to Botkyrka and other metropolitan areas, is today issues relating to the whole of Sweden.

The Multicultural Centre’s basic subsidies come from the municipality of Botkyrka, the Stockholm County Council (Culture and Education) and the Swedish Arts Council. Our own revenues come from education and research, property rentals for conferences, our museum shop, our café and restaurant operations and our publishing house. In addition there is an educational and research unit and there are collaborative projects with for example Botkyrkabyggen, “Områdesgruppen” in Fittja, the Nordic Museum, the Historical Museum and Södertörn University.

Multicultural Centre
+32 08-120 259 00
RISK

RISK – Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning arbetar för att motarbeta kvinnlig könsstympning, KKS.

RISK är en ideell organisation som är politiskt och religiöst neutral. RISK har en styrelse med 9 medlemmar från olika länder i Afrika liksom från Sverige.

Flickors och kvinnors låga status är ett grundläggande problem. Därför driver RISK sitt arbete med information om de hälsoproblem könsstympningen medför samtidigt som vi informerar om kvinnors och barns rättigheter enligt FN:s konventioner.

Sverige har haft en lag emot omskärelsen sedan 1982. 1999 skärptes straffsatserna och ingreppet kallas könsstympning. Numera kan man också straffa den som låter göra ingreppet i ett annat land, oavsett hur det landets lagstiftning ser ut. Lagen har ännu aldrig lett till att någon straffats i Sverige.

RISK utbildar informatörer som arbetar i invandrartäta förorter för att sprida information på det egna språket. De arbetar inom familjecentraler, öppna förskolor, mödra- och barnavårdscentraler liksom via sina egna föreningar. Inom RISK genomförs översättningar av informationsmaterial till olika afrikanska språk. RISK har lokala grupper runt om i landet, Göteborg, Karlstad, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Växjö.

RISK deltar i ett nationellt övergripande arbete kring den kvinnliga könsstympningen bl.a. genom ett nätverk som vi tagit initiativ till. RISK deltar i möten och konferenser inom landet som har med könsstympning och angränsande ämnen och organiserar också egna seminarier, ibland i samarbete med andra organisationer. Press och media bevakar denna fråga och har ofta artiklar i ämnet. Ett ökande antal elever i olika utbildningar gör uppsatser och specialarbeten om KKS och RISK hjälper till med information.

RISKs stadgar (PDF-dokument)

http://www.f-risk.org/